Protokoll

Facebook

Instagram

Motioner ska lämnas in senast 4 veckor innan årsmötet


2022-08-09

* Antalet medlemar 2022 , 26 stycken


Årsmöte Hassela Hundklubb

2022-05-08

Mötet hölls i Bäckarängslokalen.

17 medlemmar deltog

 

1.   Nina öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.   Dagordningen godkändes.

3.   Nina valdes till ordförande för mötet.

4.   Betty Ann valdes till sekreterare för mötet.

5.   Till justerare valdes Sylvia och Anneke

6.   Röstlängden justerades 

7.   Kallelsen till årsmötet godkändes.

8.   Betty Ann läste upp verksamhetsberättelsen.

9.   Anneli gav kassarapport.

10. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

11. Mötet valde Nina till ordförande för klubben.

12. Till styrelseledamöter valdes Stina omval och Tessan nyval.

13. Nyval av Börje och Connie till suppleanter.

14. Förslag på kommande verksamhet blev : KM i rallylydnad, KM i viltspår, starta personsökgrupp. Nosework grund, Viltspår grund och fortsättning, Ringträning, Lydnad/vardagslydnad.

15. Övriga frågor. Nina kollar med Sara och Andreas om att få hyra lokalen till hösten igen. Skriva ut medlemslista. Meddelande om städdag kommer. Kickoff träff den 22 maj kl vid klubbstugan. Först en Agriapromenad och en äventyrsbana lagd av Nina. Sedan grillning. Var och en tar med sig mat och dryck.

Stina fixar så att Alltjänsten hämtar grillröret

16. Mötet avslutades.

Betty-Ann Hagberg Jakobsen, sekreterare.

Justeras av Sylvia Krapf och Anneke van der Hoorn

 

 


.Årsmöte Hassela Hundklubb

Den 11 April 2021 vid klubbstugan.

Närvarande:

Carina, Nina, Börje, Maria, Lisa, Erland, Elina, Elsy, Anki, Anneli, Stina, Betty-Ann.

 

1.  Carina öppnade mötet.

2.  Dagordningen godkändes.

3.  Carina valdes till ordförande för årsmötet.

4.  Betty-Ann valdes till sekreterare för årsmötet.

5.  Maria och Börje utsågs till justerare för årsmötet.

6.  Röstlängden justerades.

7.  Kallelsen till årsmötet godkändes.

8.  Betty-Ann läste upp verksamhetsberättelsen.

9.  Maria gav kassarapport, varvid mötet beslöt att hennes mobilnr används för swish till           klubben. 

10. Styrelsen gavs ansvarsfrihet.

11. Nina Blomster valdes till ny ordförande,efter Carina som avsagt sig omval.

12. Omval av styrelseledamöterna Maria, Anneli, Lisa och Betty-Ann.

      Samt nyval av Carina och Stina.

13. Omvaldes suppleanterna Elsy och Lena

14. Kommande verksamhet: Den 16 maj KM i Nosework. Planerade: Viltspårkurs 2 helger ca        kl 10.00-13.00 , 650 kr. Aktivitetsbana på volten torsdagar.

15. Genom röstning beslöts byte av logga och namn på klubben. Vi heter nu Hassela                  Hundklubb. Hemsidan blir kvar. Stina gör annons till Hasselabladet och Nordanstigarn.          Klubben kommer att erbjuda medlemmar att delta i olika kurser. Vår nyvalda ordförande        är instruktör.

16. Nästa medlemsmöte blir den 25/5 kl 18.00 vid klubbstudan

17. Årsmötet avslutades och grillarna tändes.

 

Betty-Ann Hagberg Jakobsen, sekreterare

Justeras:  Börje Fröhlen, Maria Östlund